เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

5.png6.png6.png8.png7.png
Today80
Yesterday230
This week697
This month4306
Total56687

Visitor Info

  • IP: 34.200.226.179
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2020-10-22

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

ประกาศ e-Bidding การจัดซื้อจัดจ้าง

Co Garuda Emblem of Thailand

 

ประกาศเชิญชวน


2018-10-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-10-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศราคากลาง


2020-09-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนต ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร(ภายในหมู่บ้านนิกรธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(หลังเดิม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ (ตั้งแต่สุดเขตทางเท้าเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาถึงบริเวณสุดเขตทางเท้าเทศบาลทางไปสิงห์บุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-04-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

เลขที่ 1 ถนนเทศบาล  ตำบลบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์   15110

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 036-472072    

โทรสาร : 036-471352

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Web Site : http://www.banmi.go.th

Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/Banmimunicipality

 

*************************************************

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านหมี่


กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบ้านหมี่

เลขที่ 1 ถนนเทศบาล  ตำบลบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์   15110

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  :  036-472072  ต่อ  601 ถึง  602

โทรสาร : 036-471352

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web Site : http://www.banmi.go.th

Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/Banmimunicipality


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สิทธิ์และสวัสดิการผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วย HIV

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     ทางหน่วยงานเตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทำการ จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ ที่ทำการ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 


 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาลการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2558

     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

          1. มีสัญชาติไทย
          2. มีสมุดคู่มือคนพิการ
          3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.

     ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน

          ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

     หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

          1. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
          2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
          3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.

 กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้

  

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 

 


 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การขอเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คุณสมบัติผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ (คนละ 500 บาท/เดือน)

     1. ต้องเป็นผู้ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยที่ปรากฏอาการ และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
     2. ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
     3. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อบต. จริง
     4. ต้องอาศัยอยู่ในเขต อบต. จริง
     5. ได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหาร อบต.
     6. มีฐานะยากจน โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี

หลักฐานการรับความช่วยเหลือ

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน
     3. ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ปรากฏอาการ

Co Garuda Emblem of Thailand

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


2020-10-21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ (ครั้งที่ ๒)

2020-10-21 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชนิดสแตนเลส จำนวน ๑ ชุด

2020-08-27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-08-27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-08-07 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-04-15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

2020-02-03 โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร(ภายในหมู่บ้านนิกรธานี)

2020-02-03 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้งภายในอาคารออกกำลังกายฟิตเนต

2020-01-08 โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนต ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(หลังเดิม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-22 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓


2019-10-22 ค่าอาหารเสริม (นม)

2019-07-01 โครงการปรับปรุงทางซุ้มต้อนรับเข้าเขตเทศบาลฯเชิงสะพานหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์

2019-06-13 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

2018-11-12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ (ตั้งแต่สุดเขตทางเท้าเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาถึงบริเวณสุดเขตทางเท้าเทศบาลทางไปสิงห์บุรี)

2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

2018-11-12 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนตลาดสด , บริเวณถนนปิยะบุตร(ลานโพธิ์) จำนวน 9 จุด