ข่าวสารการสอบราคา / ประกวดราคา / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Co Garuda Emblem of Thailand

 

 
QA gpro

 

ประกาศราคากลาง

10 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

11 กรกฎาคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

 

 

6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(อุปกรณ์กีฬา)เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


29 ตุลาคม 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ล,ส. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณสี่แยกร้านอาหารสุวิทย์ถึงหน้า ร.พ.บ้านหมี่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


8 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ล.ส. ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]  [PDF2]


5 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [PDF1]  [PDF2]


4 ตุลาคม 2561 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณสี่แยกร้านอาหารสุวิทย์ถึงหน้า ร.พ.บ้านหมี่  [PDF1]   [PDF2]


28 กันยายน 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [PDF] 


27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]   [PDF2]

 

 

ประกาศทุกประเภท


2020-06-02 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-26 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-26 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขพัสดุ ทม.บม.420-51-0114, ทม.บม.420-51-0118 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-22 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0192 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 จ้างทำป้ายไวนิล (ภาษีที่ดิน) จำนวยน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 จ้างเหมาย้ายรถแบ็คโฮร์ หมายเลขทะเบียน 1012 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ สำหรับรถแทรกเตอร์หมายเลขทะเบียน 1014) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-18 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-14 จ้างตรวจสภาพตามระยะทางพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กพ 7251 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 จ้างเหมาบริการ (ทำป้ายไวนิล) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 จ้างซ่อมรถตักล้อยาง หมายเลขทะเบียน ๑๐๑๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2020-05-12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-12 ซื้อวัสดุการเกษตร(ดิน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-28 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การปิดให้บริการสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-21 จ้างซ่อมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๗๒๙๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-20 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาลและงานทะเบียนราษฎร) จำนวน 2 เครื่อง

2020-04-16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2020-04-15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

2020-04-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนต ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-15 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

2020-04-15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๑๔๑ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-10 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-10 จ้างปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต์และค่าเช่าโดเมนเว็บไซต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-09 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร(ภายในหมู่บ้านนิกรธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-08 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-08 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ ทม.บม. 416-61-0546 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-03 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-03 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-02 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-01 ซื้อวัสดุดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตรสื่อการสอน การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาให้กับพนักงานครู ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-31 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2020-03-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 จ้างซ่อมรถยนต์ปิกอัพตรวจการณ์ 606 หมายเลขทะเบียน บธ-2565 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 จ้างปรับปรุงเน็ทเวิร์คในการสั่งปริ้นท์งานพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนต ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-24 จ้างวางระบบอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-19 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2020-03-19 จ้างทำป้ายพลาสติก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนต ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-16 จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง 605 หมายเลขทะเบียน น-6125 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(หลังเดิม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร(ภายในหมู่บ้านนิกรธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-12 จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง 602 หมายเลขทะเบียน 81-4436 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-04 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขคท ๒๕๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 จ้างดำเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563 (จ้างรถยนต์ปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 จ้างดำเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี 2563 (จ้างรถยนต์ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(หลังเดิม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


2020-02-19 จ้างดำเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี 2563 (จ้างทำป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 เช่าเช่าดำเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านหมี (เช่า จัดและตกแต่งสถานที่) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 ซื้อ(วัสดุโครงการ)ดำเนินการตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี 2563 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดิน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขทะเบียน 054-49-0009 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-19 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ทม.บม.๔๖๒-๕๖-๐๒๓๙-๐๒๔๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-17 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเสียงตามสาย ทม.บม.๔๖๒-๕๖-๐๒๓๙-๐๒๔๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-14 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร-3266 ลพบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-14 ซ่อมแซมรถบรรทุกดั้ม 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ลบ 81-5826 ลพบุรี จำนวน 3 รายการ

2020-02-14 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-07 จ้างเหมายานพาหนะ(รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการสร้างจิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-06 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-06 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 จ้างดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ประจำปี 2563 (ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-02-04 จ้างดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านหมี่ ประจำปี 2563 (จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2020-02-04 จ้างดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ประจำปี ๒๕๖๓ (จ้างการแสดงมังกร-สิงโต) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-04 จ้างเหมายานพาหนะ(รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการสร้างจิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-04 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านหมี่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-04 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 601 หมายเลขทะเบียน 81-4539 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-03 โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร(ภายในหมู่บ้านนิกรธานี)

2020-02-03 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้งภายในอาคารออกกำลังกายฟิตเนต

2020-01-29 ซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2020-01-27 ซื้อวัสดุสำหนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-22 จ้างซ่อมหม้อพักน้ำพร้อมอุปกณ์ที่เกี่ยวข้อง รถตู้ (หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๗๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-21 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-21 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ปิกอัพ 607 หมายเลขทะเบียน ป-6655 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม๗๖๖๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-21 จ้างย้ายระบบเน็ตและระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2020-01-20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ๖๐๘ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๒๕๖ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 จ้างอัดผงน้ำยาเคมีแห้งดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-17 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-17 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์แวน หมายเลข ม-7669 จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-15 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนต ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-01-07 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ตกแต่งสถานที่และเครื่องเสียง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 3 รายหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วัสดุโครงการ ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วัสดุโครงการ ของวัญของรางวัล) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน 81-4539 ลบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-57-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-60-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-12-25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-24 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ถุงมือยาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-24 จ้างซ่อมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 7442 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 (จ้างดนตรีไทย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563(จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563(ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 วัสดุเพื่อดำเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 จำนวน 5 รายการ

2019-12-23 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 (จัดตกแต่งสถานที่และไฟฟ้าประดับ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-18 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกังหันตีผิวน้ำ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-18 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ลบ 1ต-0743) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-17 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-16 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-13 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-12-12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-12 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-11 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-09 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-09 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถโดยสารชมวิว คันที่1 ทม.บม.001570011 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-06 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-27 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5828 ลพบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-5510 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-27 จ้างซ่อมแซมเครื่อง GPS หมายเลขครุภัณฑ์ ทม.บม.078-57-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทรายแม่น้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-13 จ้าง(มหรสพการแสดง) ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-11-12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กพ 7251 ลพบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-11 จ้างซ่อมลูกปืนพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรถยนต์ตู้ฮุนได นข 4320 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-08 จ้างตรวจสภาพตามระยะทาง พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์กระบะ กพ 7251 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 จ้าง(มหรสพการแสดง) ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 จ้างเครื่องปั่นไฟฟ้าโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 จ้างจัดตกแต่งสถานที่และไฟฟ้าประดับ โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 จ้างเวทีโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 ซื้อ(วัสดุโครงการ) โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 จ้าง(ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม) ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-01 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-25 จ้างปรับปรุงข้อมูลเว็ปไซต์และเช่าโดเมนเว็ปไซต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-24 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(หลังเดิม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-22 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

2019-10-22 ค่าอาหารเสริม (นม)

2019-10-17 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-10-17 ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาลและงานทะเบียนราษฎร) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-10 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่(จัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน) ประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-10 จ้างดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี 2563 (ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-10 วัสดุในการดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่(อุปกรณ์การแข่งขัน) ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-10 จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-24 จ้างซ่อมแซมเครื่องเจาะกระแทกคอรกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ 488-57-0002 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-23 จ้างปรับปรุงอาคารโรงยิมส์ฯ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-19 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-19 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์(แบ็คโฮร์)หมายเลขทะเบียน 1012 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-18 จ้างโครงการต่อเติมหลังคากันสาดหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-18 ซื้อไฟเตือนกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 จ้างซ่อมแซมรถตัก JCB หมายเลขทะเบียน 1ต-0743 ลพบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-13 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-09-12 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-12 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

2019-09-12 จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ป้ายบอกเส้นทาง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-09 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-09 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำใบงาน และสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-03 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-08-30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-5826 ลพบุรี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5824 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องเติมอากาศ แบบกังหันตีผิวน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0192 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-08-27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-27 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5823 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดด้ามยาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปี 2562 (ชุดกีฬา) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(ผ้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง 608 หมายเลขทะเบียน 81-9256 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-07-31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-31 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 จ้างซ่อมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 7296 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 จ้างทำป้ายไวนิล(วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 ซื้อวัสดุการเกษตร(ต้นดาวเรือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 จ้างทำป้ายไวนิล(เฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ (ตั้งแต่สุดเขตทางเท้าเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาถึงบริเวณสุดเขตทางเท้าเทศบาลทางไปสิงห์บุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-18 จ้างโครงการปรับปรุงซุ้มต้อนรับเข้าเขตเทศบาลฯ เชิงสะพานหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-15 จ้างจ้างดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2562 (ตกแต่งสถานที่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-12 ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-12 จ้างซ่อมเฟืองท้ายรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 4320 ลพบุรี พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-11 ซื้อวัสดุการเกษตร(สายส่งน้ำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-07-11 ซื้อวัสดุอื่นๆ(คลอลีน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-04 ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-04 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-02 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-02 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ ทม.บม 420-51-0133 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 โครงการปรับปรุงทางซุ้มต้อนรับเข้าเขตเทศบาลฯเชิงสะพานหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์

2019-06-26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ (ตั้งแต่สุดเขตทางเท้าเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาถึงบริเวณสุดเขตทางเท้าเทศบาลทางไปสิงห์บุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-06-24 ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-21 ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-18 จ้างตรวจสภาพรถยนต์ เช็คระยะทาง 50,000 กม. พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รถยนต์กระบะ กพ 7251 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-06-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-14 ซื้อวัสดุตามโครงการลานกีฬาต้ายยาเสพติด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายธงติดเสาไฟ จำนวน 60 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-13 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

2019-05-31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-29 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 จ้างดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก(รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-27 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 601 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางในรถแทรกเตอร์ LX80 หมายเลขทะเบียน 1015) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางในรถแทรกเตอร์ LX80 หมายเลขทะเบียน 1015) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-05-22 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กง 8916 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-21 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาด ด้ามยาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-05-14 จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน 40-0271 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-10 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ขร-3244 ลพบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-10 จ้างซ่อมแซมรถตัก JCB หมายเลขทะเบียน 1ต-0743 ลพบุรี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นดาวเรือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-29 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-24 ซื้อซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(วัคซีน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-24 ซื้อวัสดุโครงการวัสว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-24 จ้างรื้อถอนอาคาร (อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดิม)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-24 จ้างเหมายานพาหนะ(รถยนต์โดยสารปรับอากาศ) ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-23 จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม(โครงการวันเทศบาล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-04-04 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์(ของรางวัล) ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-04-04 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 จ้างรถยนต์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-01 ซื้อวัสดุโครงการร้อนนี้มีกีฬาเพื่อเยาวชน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-01 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการร้อนนี้มีกีใาเพื่อเยาวชน ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-20 จ้างดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านหมี่ ประจำปี 2562 (จ้างจัดและตกแต่งสถานที่และตกแต่งรถขบวนแห่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องโทรสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทรายหยาบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-11 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านหมี่ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2019-02-11 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ขร 3266 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-06 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-04 จ้างจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ลบ 81-5828 ลพบุรี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-31 จ้างขุดล้อมต้นไม้ บรริเวณขอบสระน้ำเทศบาล และบริเวณทางเท้าถนนตลาดใหม่(ทางแยกวัดปฐมพานิช) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-28 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กง 8916 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ (วัสดุกีฬา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-23 ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่(ชุดกีฬา)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-17 ซื้อวัสดุโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-09 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ 610 หมายเลขทะเบียน บย-2974 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-04 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-04 จ้างซ่อมรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 7296 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-02 ซื้อซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(ของรางวัล) ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-02 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-01-02 จ้างตกแต่งสถานที่โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-27 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2018-12-26 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-26 จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-26 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-26 จ้างจัดเครื่องเสียงโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-25 จ้างตกแต่งสถานที่ ไฟฟ้าประดับ และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-25 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-25 จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-25 จ้างดนตรีไทย โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-21 ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-21 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-21 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-17 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-13 ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ(ป้ายไวนิล) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-13 ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ(ผ้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-13 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-12 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-12 ซื้อวัสดุโครงการวันพ่อแห่งชาติ(ต้นบานชื่น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2018-12-12 ซื้อวัสดุงานบ้านงาานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 25 ที่นั่ง หมายเลยทะเบียน 40-0279 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-07 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟหยดน้ำ LED) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-06 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ2141 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-04 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟใต้น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ไฟสปอตไลท์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-30 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-29 ซื้อวัสดุการเกษตร(อิฐ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-29 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-12-26 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอัฒจันทร์ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมือง

2018-11-28 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-27 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-27 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-23 ซื้อวัสดุโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด(ธงราวสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-21 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-21 จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2018-11-15 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-15 จ้างมหรสพการแสดง(ดนตรี)โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-15 จ้างจัดและตกแต่งสถานที่ และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-14 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟบอลลูน จำนวน 10 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2018-11-12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ (ตั้งแต่สุดเขตทางเท้าเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาถึงบริเวณสุดเขตทางเท้าเทศบาลทางไปสิงห์บุรี)

2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

2018-11-12 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนตลาดสด , บริเวณถนนปิยะบุตร(ลานโพธิ์) จำนวน 9 จุด

2018-10-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-10-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)