ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ