ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ในภาพอาจจะมี ข้อความ