ประกาศเทศบาลเมืองบ้านหมี่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ