โครงการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ มอบหมายให้ นายสัณหณัช เรืองรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติ จ.ลพบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม