กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันพุธ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศจากกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะลานโพ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ดอกไม้, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 16 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง