ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมพร้อมและวางแผนประเมินสถานการณ์ การป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชาชนที่มาใช้บริการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ เทศบาลเมืองบ้านหมี่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม