นายกลงพื้นตรวจสภาพบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาล ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนโดยเร่งด่วน 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, ต้นไม้, บ้าน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้, บ้าน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง