เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

1.png3.png1.png6.png8.png
Today8
Yesterday96
This week181
This month933
Total13168

Visitor Info

  • IP: 18.206.194.210
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-11-13

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

คณะผู้บริหาร

 

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาล

                 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประกอบด้วยสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่และนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านหมี่ มีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล  โดยมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน
๓ ท่าน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๑ ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ ท่าน
มีสภาเทศบาลทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และตรวจสอบดูแลการบริหาร ของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
มีจำนวนทั้งหมด ๑๘ ท่าน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖

 

รายนามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านหมี่

 

๑.

นายจักรพันธ์  เหล่าวงค์ไทย

 

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

 

๒.

นายอภิชา  จิตต์ตาลาน

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

      

๓.

นายสัณหณัช  เรืองรุ่ง

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

 

๔.

นายวิสุทธิ์  เหลืองพรนุวัฒน์

 

รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่

 

๕.

นายกนกพัฒน์ ศรีกัญญานันท์

 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

๖.

นายถวัลย์  แสงมณี

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

๗.

นายวิโรจน์  ธนบุรากร

 

เลขานุการนายกเทศมนตรี


ผู้บริหาร