ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

เลขที่ 1 ถนนเทศบาล  ตำบลบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์   15110

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : 036-472072    

โทรสาร : 036-471352

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Web Site : http://www.banmi.go.th

Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/Banmimunicipality

 

*************************************************

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านหมี่


กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบ้านหมี่

เลขที่ 1 ถนนเทศบาล  ตำบลบ้านหมี่  อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์   15110

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  :  036-472072  ต่อ  601 ถึง  602

โทรสาร : 036-471352

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web Site : http://www.banmi.go.th

Fanpage Facebook : https://www.facebook.com/Banmimunicipality