เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

5.png0.png2.png3.png2.png
Today36
Yesterday295
This week1241
This month3440
Total50232

Visitor Info

  • IP: 3.237.94.109
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-20

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

     คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
     คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลเมืองบ้านหมี่
     คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองบ้านหมี่
     แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามพระราชบัญติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499