เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

1.png3.png6.png7.png7.png
Today71
Yesterday80
This week151
This month1442
Total13677

Visitor Info

  • IP: 3.93.75.242
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-11-19

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

Co Garuda Emblem of Thailand

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


2019-10-24 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(หลังเดิม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-22 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

2019-10-22 ค่าอาหารเสริม (นม)

2019-07-01 โครงการปรับปรุงทางซุ้มต้อนรับเข้าเขตเทศบาลฯเชิงสะพานหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์

2019-06-13 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

2018-11-12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ (ตั้งแต่สุดเขตทางเท้าเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาถึงบริเวณสุดเขตทางเท้าเทศบาลทางไปสิงห์บุรี)

2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

2018-11-12 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนตลาดสด , บริเวณถนนปิยะบุตร(ลานโพธิ์) จำนวน 9 จุด