แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

Co Garuda Emblem of Thailand

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


2020-04-15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)

2020-02-03 โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนปิยะบุตร(ภายในหมู่บ้านนิกรธานี)

2020-02-03 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2020-02-03 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้งภายในอาคารออกกำลังกายฟิตเนต

2020-01-08 โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายฟิตเนต ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล(หลังเดิม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-24 โครงการก่อสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2019-10-22 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

2019-10-22 ค่าอาหารเสริม (นม)

2019-07-01 โครงการปรับปรุงทางซุ้มต้อนรับเข้าเขตเทศบาลฯเชิงสะพานหน้าโรงเรียนปิยะบุตร์

2019-06-13 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

2018-11-12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่

2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนตลาดใหม่ (ตั้งแต่สุดเขตทางเท้าเทศบาลบริเวณทางแยกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาถึงบริเวณสุดเขตทางเท้าเทศบาลทางไปสิงห์บุรี)


2018-11-12 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย (ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

2018-11-12 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนตลาดสด , บริเวณถนนปิยะบุตร(ลานโพธิ์) จำนวน 9 จุด