เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

5.png0.png2.png1.png4.png
Today18
Yesterday295
This week1223
This month3422
Total50214

Visitor Info

  • IP: 3.237.94.109
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-20

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

ข่าวสารการสอบราคา / ประกวดราคา / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Co Garuda Emblem of Thailand

 

 
QA gpro

 

ประกาศราคากลาง

10 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

11 กรกฎาคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

 

 

6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(อุปกรณ์กีฬา)เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


29 ตุลาคม 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ล,ส. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณสี่แยกร้านอาหารสุวิทย์ถึงหน้า ร.พ.บ้านหมี่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


8 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ล.ส. ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]  [PDF2]


5 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [PDF1]  [PDF2]


4 ตุลาคม 2561 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณสี่แยกร้านอาหารสุวิทย์ถึงหน้า ร.พ.บ้านหมี่  [PDF1]   [PDF2]


28 กันยายน 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [PDF] 


27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]   [PDF2]

 

 

ประกาศทุกประเภท


2020-09-18 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านโรตารี่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-18 จ้างเหมาปลูกหญ้านวลน้อย บริเวณสวนสาธารณะลานโพและสวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-17 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5823 พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-16 จ้างจ้างซ่อมรถกระบะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) หมายเลขทะเบียน บต ๒๕๒๒ ลพบุรี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง