เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

3.png5.png6.png9.png8.png
Today63
Yesterday121
This week63
This month632
Total35698

Visitor Info

  • IP: 18.206.238.176
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-07-06

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

ข่าวสารการสอบราคา / ประกวดราคา / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Co Garuda Emblem of Thailand

 

 
QA gpro

 

ประกาศราคากลาง

10 กรกฎาคม 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

11 กรกฎาคม 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าและคันหิน ค.ส.ล. ถนนอนามัย(ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านหมี่)

 

 

6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(อุปกรณ์กีฬา)เพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


6 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


29 ตุลาคม 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


26 ตุลาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ล,ส. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณสี่แยกร้านอาหารสุวิทย์ถึงหน้า ร.พ.บ้านหมี่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]


8 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ล.ส. ถนนปิยะบุตร ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณแยกร้านพิกุลทอง - แยกร้านแมวทอง (ทางไปสถานีรถไฟบ้านหมี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]  [PDF2]


5 ตุลาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณทางแยกฝั่งตรงข้ามลานอเนกประสงค์ ถึงสุดเขตเทศบาล (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านฉัตรแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [PDF1]  [PDF2]


4 ตุลาคม 2561 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าและคันหิน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ทางเท้าบริเวณสี่แยกร้านอาหารสุวิทย์ถึงหน้า ร.พ.บ้านหมี่  [PDF1]   [PDF2]


28 กันยายน 2561 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [PDF] 


27 กันยายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [PDF]


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [PDF1]   [PDF2]

 

 

ประกาศทุกประเภท


2020-07-03 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมลูกลอย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-02 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมายเลขพัสดุ ทม.บม.420-51-0114, ทม.บม.420-51-0118 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-24 ซื้อวัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-24 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๕๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-10 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09 ซื้อวัสดุดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-09 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-05 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ลบ 81-5826 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-04 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-02 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-26 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-26 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง