เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

1.png3.png6.png8.png3.png
Today77
Yesterday80
This week157
This month1448
Total13683

Visitor Info

  • IP: 3.93.75.242
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-11-19

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

ข้อบังคับเทศบาลเมืองบ้านหมี่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2555 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ พ.ศ. 2562

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563