เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

1.png8.png4.png6.png5.png
Today45
Yesterday60
This week185
This month1466
Total18465

Visitor Info

  • IP: 35.172.195.82
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-01-22

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร

ข้อบังคับเทศบาลเมืองบ้านหมี่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2552 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2555 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ พ.ศ. 2562

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563