เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

1.png3.png1.png6.png5.png
Today5
Yesterday96
This week178
This month930
Total13165

Visitor Info

  • IP: 18.206.194.210
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-11-13

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบ้านหมี่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง