เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

4.png9.png8.png9.png9.png
Today204
Yesterday208
This week908
This month3107
Total49899

Visitor Info

  • IP: 34.234.223.162
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2020-09-18

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองบ้านหมี่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
   - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
   - การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน