เทศบาลเมืองบ้านหมี่

บริการข้อมูล

สถิติเข้าชม

1.png3.png1.png6.png5.png
Today5
Yesterday96
This week178
This month930
Total13165

Visitor Info

  • IP: 18.206.194.210
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

2019-11-13

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Login Form

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2563

******************************************************************************************************************************************************************************************************...

Hits:17 __________________________________

Read more

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ประจำปีงบประมาณ 2563

******************************************************************************************************************************************************************************************************...

Hits:19 __________________________________

Read more

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายกฯ ให้โอวาทนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬา อปท.ระดับภาคกลาง จ.นครปฐม

วันอังคาร ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ให้โอวาทพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ...

Hits:5 __________________________________

Read more

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉ...

Hits:6 __________________________________

Read more

กิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค.๖๒ (ช่วงเย็น)

วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ มอบหมายให้นายถวัลย์ แสงมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ นำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีจุ...

Hits:12 __________________________________

Read more

กิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๓ ต.ค.๖๒ (ช่วงเช้า)

วันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ มอบหมายให้นายถวัลย์ แสงมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำ...

Hits:7 __________________________________

Read more

พิธีเปิดการแข่งขัน“วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล " ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน“วิทยุการบินฯ ...

Hits:13 __________________________________

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ มอบหมายให้นายอภิชา จิตต์ตาลาน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม...

Hits:9 __________________________________

Read more

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ...

Hits:12 __________________________________

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู โรงเร...

Hits:14 __________________________________

Read more

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และอสม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ...

Hits:8 __________________________________

Read more

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เพื่อนำเทศบาลเคลื่อนที่ออกใ...

Hits:21 __________________________________

Read more

การแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๒ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดลพบุรี

วันพุธ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ...

Hits:17 __________________________________

Read more

โครงการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ มอบหมายให้ นายสัณหณัช เรืองรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะต้นทางในช...

Hits:14 __________________________________

Read more

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ มอบหมายให้กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ...

Hits:14 __________________________________

Read more

การประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมสภาเทศบาลเ...

Hits:36 __________________________________

Read more

นักกีฬาฟุตซอล ร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนอำเภอบ้านหมี่

วันจันทร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายจักรพันธ์ เหล่าวงค์ไทย นายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่ ร่วมชมและเชียร์ นักกีฬาฟุตซอลจากโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา ในการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอา...

Hits:27 __________________________________

Read more

facebook1

หนังสือราชการ สถ.